Najnowsze wyniki badań klinicznych z jednoczasowym podaniem szcze

Najnowsze wyniki badań klinicznych z jednoczasowym podaniem szczepionki MMR (PriorixTM) i V (Varilrix™) w odstępie

Selleckchem RO4929097 6–8 tygodni wykazały po 3 latach odsetek serokonwersji na poziomie 96,8% [58]. Wyniki randomizowanych badań klinicznych, oceniających bezpieczeństwo i immunogenność dwóch dawek, podawanych jednoczasowo szczepionek MMR i V (Priorix™ i Varilrix™) oraz MMR-V (Priorix- Tetra™), na podstawie których przeanalizowano skutek podania drugiej dawki szczepionki zawierającej komponentę ospy, potwierdziły bezpieczeństwo schematu dwudawkowego. Po drugiej dawce obserwowano niższy odsetek miejscowych odczynów poszczepiennych (ból, zaczerwienienie, obrzęk) oraz rzadziej występującą podwyższoną ciepłotę

ciała czy gorączkę [52, 59, 60]. W badaniach, w których podawana była tylko szczepionka przeciw ospie wietrznej (Varilrix™) obserwowano tendencję do częstszego występowania bólu, zaczerwienienia i obrzęku po podaniu drugiej dawki w porównaniu z pierwszą dawką [61]. U dzieci zaszczepionych w wieku od 9 miesięcy do 12 lat, serokonwersję (przeciwciała oznaczane metodą immunofluorescensji – IFA) po 6 tygodniach po szczepieniu jedną dawką szczepionki stwierdzono u ponad 98% zaszczepionych. U dzieci zaszczepionych w wieku 11 do 21 miesięcy, serokonwersję po 6 tygodniach po szczepieniu (przeciwciała Etoposide order oznaczano metodą ELISA; cut-off 50 mj.m./ml) obserwowano u 89,6% dzieci szczepionych jedną

dawką i u 100% dzieci szczepionych dwiema dawkami. U dzieci zaszczepionych w wieku 9 miesięcy do 6 lat, serokonwersję (przeciwciała oznaczane metodą IFA) po 6 tygodniach po podaniu drugiej dawki stwierdzono u 100% zaszczepionych [60]. Po drugiej dawce szczepionki obserwowany jest istotny wzrost miana przeciwciał (5–26,5-krotny wzrost średniej geometrycznej miana przeciwciał) [59, 60]. Biorąc pod uwagę powyższe, GSK w 2007 przygotowało i złożyło w części europejskich państw dokumentację, uzasadniającą zarejestrowanie zmiany dawkowania, polegającej find more na wprowadzeniu wskazań do podawania drugiej dawki szczepionki przeciw ospie wietrznej u dzieci poniżej 13 roku życia. Zmiana dawkowania została już zarejestrowana, na podstawie powyższej dokumentacji, w części państw europejskich (min. w Niemczech, Francji, Włoszech, Szwecji, Czechach). W Polsce 18 lutego 2010 roku Minister Zdrowia zatwierdził zmianę rejestracyjną uwzględniającą wprowadzenie obligatoryjnego, dwudawkowego schematu szczepienia preparatem Varilrix™, na podstawie analizy danych z badań klinicznych, przeprowadzonych u dzieci w drugim roku życia, które wykazały istotne zwiększenie odpowiedzi immunologicznej po podaniu dwóch dawek szczepionki [59, 60., 61., 62., 63. and 64.. Zmiana schematu dawkowania jest obecnie w trakcie rejestracji w tych państwach Europy, które jeszcze nie wprowadziły dwudawkowego schematu szczepienia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>